Skip to content
Nyhet

Vi søker tillitsvalgte til komiteer i NGTF

Forbundsstyret er den øverste myndighet i vår organisasjon, og arbeider kontinuerlig med å fremme idrettens verdier og utvikling. Gjennom dedikerte komiteer sikrer vi at alle aspekter av idretten vår blir ivaretatt på best mulig måte. I den forbindelse skal Forbundsstyret oppnevne nye komiteer for perioden 01.09.2024 – 31.08.2025. På grunn av en pågående organisasjonsprosess er funksjonstiden satt til ett år. Komiteene som skal oppnevnes vil arbeide etter de mandatene som ble vedtatt av styret.

Mandat for tekniske komiteer.

Nytt av året er at alle komiteer, arbeidsgrupper og utvalg skal inkludere minst ett medlem under 26 år, og komiteene bør representere begge kjønn. Vi oppfordrer unge kandidater og søkere av alle kjønn, til å søke.

Fyll ut søknadsskjema her.

Frist for å fylle ut skjema er 12. august 2024.

Komiteer som skal oppnevnes:

  • – Teknisk komite turn kvinner
  • – Teknisk komite turn menn
  • – Teknisk komite rytmisk gymnastikk
  • – Teknisk komite troppsgymnastikk
  • – Breddekomitè
  • – Arbeidsgruppe parkour
  • – Arbeidsgruppe gymnastikkhjul
  • – Arbeidsutvalg para
  • – Arbeidsutvalg marked- og sponsor
  • – Utstyrs- og anleggskomite

Disse komiteene spiller en avgjørende rolle i å sikre kvalitet og fremdrift i vårt arbeid, og vi oppfordrer til å foreslå kvalifiserte kandidater. Dette er en unik mulighet til å bidra til utviklingen av vår idrett.

Nye komiteer/arbeidsgrupper/utvalg oppnevnes på forbundsstyremøte 24. og 25. august 2024.