Skip to content
Nyhet

Harstad turnforening søker etter daglig leder og hovedtrener

Harstad turnforening søker etter daglig leder og hovedtrener til vi flytter inn i vår nye turnhall i høst.

Harstad turnforening (HTF) er en av Harstads eldste idrettslag og har i dag over 400 medlemmer og like mange på venteliste. Foreningen har et stort trenerkorps på 70 trenere, hvorav noen med turnkompetanse og noen med varierende formell trenerkompetanse. Av disse 70 trener er i vårt Unge trenere-program. Der tar vi opp gymnaster fra 13-18 år for å gi dem trenerkurs og rekruttere dem inn som en del av den fremtidige trenerstammen i foreningen. Klubben utøver i dag gymnastikk/bredde og troppsturn (konkurranse) og rytmisk gymnastikk (RG), og skal utvide med apparatturn i løpet av høsten.
Klubben har i dag ingen fulltidsansatte, men en RG-trener på deltidskontrakt i tillegg til unge trenere som mottar honorar. For øvrig drives klubben i dag utelukkende på frivillighet. I oktober flytter klubben til egen turnhall som er under oppføring. Ambisjonen er å profesjonalisere klubben, øke trenerkapasiteten både på volum og kvalitet, og å tilby turn til alle som i dag står på venteliste, samt til nye grupper som para- og spesialutøvere, og til eldre utøvere.
Foreningen skal tilsette både daglig leder og hovedtrener i inntil 100% stilling hver.

Full stillingsannonse på nettsiden vår harstadturnforening.no Se også vår Facebook og Instagram.
Spørsmål om stillingene kan rettes til styreleder Geir Borch Karlsen på leder@harstadturnforening.no eller på telefon 92014668.

Søknad og CV sendes på epost til leder@harstadturnforening.no
Søknadsfrist 15. juli 2024.

Les hele stilingsannonsen her.

Kontaktperson: Geir Borch Karlsen
E-post: geirbk@icloud.com