Skip to content
Nyhet

Søgne Turnforening søker trener i 30-50% stilling

Søgne Turnforening søker trener i 30-50% stilling

Søgne turnforening er en klubb i vekst og har om lag 750 medlemmer. Vi er en klubb med lang erfaring innen turn og troppsgymnastikk. Januar 2023 flyttet vi inn i ny stor basishall med svært gode treningsforhold for våre gymnaster og parkourutøvere. Ny hall og økt medlemstall krever høy tilstedeværelse av erfarne trenere, og i denne forbindelse ønsker vi å ansette en trener i 30-50% stilling. Arbeidstiden vil i hovedsak være mellom 1530-2130 på avtalte dager og er dermed mulig å kombinere med studier eller annet arbeid. Noe tid til møter og planlegging på dagtid på regnes med.

Arbeidsoppgaver:
– Hovedtrener for partier etter avtale
– Veilede andre trenere
– Deltakelse på- og planlegging av ulike arrangementer i samarbeid med sportslig leder
– Være med å utvikle klubben i tråd med vår visjon og verdier

Ønskede kvalifikasjoner:
– Over 18 år
– Høy turnfaglig og/eller parkour bakgrunn
– Erfaring som trener
– Du samarbeider godt med andre og ser hver enkelt gymnast
– Du er tydelig og rettferdig
– Du er bevisst din rolle som forbilde for gymnastene
– Du brenner for idrettsglede og et inkluderende idrettsmiljø
– Du har gode pedagogiske og organisatoriske evner

Vi kan tilby:
– Stor ny turnhall med gode fasiliteter
– Dyktige og engasjerte trenerkollegaer
– Lønn etter avtale
– Utviklingsmuligheter gjennom kurs

Kontaktinformasjon:
Helene Lien, sportslig leder
Tlf: 93246396
E-post: sportslig@sogneturn.no


Kontaktperson: Heidi Ingebrigtsen
E-post: leder@sogneturn.no