Skip to content
Nyhet

Søgne Turnforening søker hovedtrener til parkour

Søgne Turnforening søker hovedtrener til parkour

Søgne turnforening er en klubb i vekst og har om lag 750 medlemmer. Vi er en klubb med lang erfaring innen parkour, turn og troppsgymnastikk. Januar 2023 flyttet vi inn i ny stor basishall med svært gode treningsforhold for våre gymnaster og parkourutøvere. Ny hall og økt medlemstall krever høy tilstedeværelse av erfarne trenere, og vi har stor etterspørsel på porkour partiene. Vi søker derfor etter hovedtrener for parkour.

Arbeidsoppgaver:
• Bistå i å utvikle parkour treneres ferdigheter og kvaliteten på treningene sammen med klubbledelsen.
• Planlegging og gjennomføring av parkour treninger som skaper progresjon og idrettsglede.
• Delta på konkurranser og samlinger.
• Være en aktiv bidragsyter til et positivt arbeidsmiljø og kultur i klubben

Ønskede kvalifikasjoner:
• Erfaring som trener innen Parkour
• Sikringskurs i trampett og trampoline vil være en fordel
• Utadvendt, engasjert og motivert
• Samarbeidsvillig og løsningsorientert

Som trener må du arbeide innenfor de retningslinjer og regler som gjelder for norsk idrett og Søgne Turnforening sine egne retingslinjer.

Søknad og vedlagt CV sendes fortløpende til sportslig@sogneturn.no
Alle søknader blir behandlet konfidensielt. Kandidater vurderes fortløpende.

Kontaktperson: Helene Lien
E-post: sportslig@sogneturn.no

Kontaktperson: Heidi Ingebrigtsen
E-post: leder@sogneturn.no