Skip to content
Nyhet

Invitasjon til gjennomkjøringskonkurranse 02.03

Sted
Dato: 02.03.2024
Sted: Haslehallen, Eikenga 6, 0579 Oslo.
En mer detaljert tidsplan vil bli sendt ut etter at påmeldingsfristen har gått ut. Påmeldingsfrist er
11.02.2024.


Hvem
Konkurransen er åpen for senior- og juniorgymnaster som ønsker å forsøke å kvalifisere seg til Nordisk Mesterskap 2024. Det er kun aktuelt med deltakelse fra gymnaster som oppfyller uttakskriteriene. Er du usikker, kontakter du landslagstrener turn kvinner for en avklaring. Alle landslagsgymnaster er invitert da gjennomkjøringskonkurransen arrangeres samtidig som turn kvinner landslagene har samling.


Uttakskriterier
Uttakskriteriene til Nordisk Mesterskap for senior og junior er publisert på gymogturn.no under «nyttig informasjon for landslagene». Se lenke til uttakskriterier. Gjennomkjøringskonkurransen er en av to uttakskonkurranser til Nordisk Mesterskap, sammen med Unni & Haralds pokaler (16.-17.03).


Påmelding
Påmelding sendes til konkurransekonsulent turn kvinner Henrik Alvær, på e-post henrik.alvaer@gymogturn.no innen 11.02.2024.