Skip to content
Nyhet

Vil du være med og utvikle Sandnes turnforening?

Nå har du en unik mulighet til å bli med på å utvikle Sandnes turnforening. Vi er et idrettslag i vekst med konkrete planer om å bygge ny turnhall og øke aktiviteten vår de kommende årene.

Sandnes turnforening er et av de største idrettslagene i Sandnes. Vi gir turntilbud til over 1000 barn og unge i Sandnes og har både breddepartier og konkurransepartier (tropp og apparat). Vi har gymnaster og tropper med solide resultater på nasjonalt nivå.

I denne stillingen vil du i 2024 ha hovedfokus på sportslig ledelse av troppspartiene for å bygge opp en bærekraftig struktur for disse. Eksempelvis etablere system for å sikre rekruttering av nye gymnaster, rekruttere og utvikle trenere til de yngste partiene, og utarbeide en sportslig plan for tropp. I 2025 vil du ha økt fokus på det sportslige arbeidet i hele klubben, blant annet ved å utarbeide en helhetlig og overordnet sportslig plan/strategi for klubben, som inkluderer både bredde, tropp og apparat.

I tillegg til en fulltidsansatt daglig leder, har vi også flere ansatte trenere på våre bredde- og konkurranseparti. Vi har også mange unge trenere i alderen 13-19 år som jobber som trenere for våre breddeparti og de yngste konkurransepartiene. Stillingen rapporterer til daglig leder i klubben.

Se fullstendig stillingsannonse og søk her:
https://www.finn.no/job/parttime/ad.html?finnkode=333390249

Kontaktperson: Øyvind Gjerde
E-post: dagligleder@sandnesturn.no