Skip to content
Nyhet

Julehilsen fra presidenten!

Da går snart 2023 inn i historiebøkene. Som alltid har det vært masse spennende som har skjedd i NGTF gjennom året.

Det er godt å konstatere at medlemsveksten etter pandemien fortsetter. Ved siste idrettsregistrering (2022) passerte vi 100.000 medlemmer og er nå drøyt 102.000 medlemmer. Av de store forbundet er det NGTF som øker mest og det er svært gledelig.

Samtidig ser vi en økt utfordring med familier som ikke har råd til å la barna delta på idrettsaktiviteter. Enkelte jeg har snakket med må velge hvem av barna som evt. gis muligheten til deltakelse da det er dette økonomien tillater. Slik kan vi ikke ha det. Alle som ønsker, bør få muligheten til å delta i idretten. Våre turnforeninger tilbyr en unik arena for å gi alle barn og unge trygge rammer for mestring, sosialisering og gode opplevelser. Dette er noe alle trenger og kanskje særlig de som av ulike grunner har utfordringer på andre arenaer.

Etter min oppfatning må myndighetene i langt større grad anerkjenne betydningen av idretten og bidra med de midlene som er nødvendig for at alle skal kunne være med. Den politiske ledelsen kan ikke forvente at det er allerede hardt økonomisk pressede idrettslag som skal ta regninga slik at økonomiske barrierer fjernes. Våre lag tar allerede i dag en altfor stor del regninga og det er en grense for hvor mye sitronen kan skvises.

Under årets idrettsting fremmet Gym og turn et forslag om at også de yngste skal omfattes av tilskuddsordningene i norsk idrett. Ingen forbund har så mange barn under 6 år som det vi har, og ingen er bedre til å ivareta disse enn våre turnforeninger. Vi fikk ikke nok stemmer denne gangen, men vi fortsetter kampen på alle de arenaer der det er mulig.

Som alltid har det vært en glede å få være til stede på mange av de arenaer hvor våre utøvere er representert. Årets høydepunkt for meg var Special Olympics i Berlin. NGTF representerte med 7 fantastiske utøvere innen rytmisk gymnastikk, turn kvinner og turn menn. Jeg har knapt vært så stolt noen gang som det jeg var både i og utenfor arenaene i Berlin. Rent sportslig er det bare å ta av seg hatten. Under mesterskapet tok vi 12 av 16 norske gullmedaljer! I tillegg fikk jeg være sammen med gjengen både på den norske ambassaden i Berlin og under en fantastisk delegasjonsmiddag i Berlin sentrum. Tusen takk både til utøvere, trenere og støtteapparat, dere ga meg og alle som fulgte dere minner jeg vil ha med meg så lenge jeg lever.

Det har vært mange høydepunkter i året som er gått. Under Gymnastradaen i Amsterdam var vi representert med mange flotte tropper og våre utenlandske venner lot seg imponere av det våre utøvere presterte. Tilbakemeldingene bekrefter at det nedlegges et imponerende arbeid i mange turnforeninger i det ganske land.

Jeg må også få lov til å trekke frem årets ALT konferanse der det var rekorddeltakelse med over 200 deltakere. Spesielt hyggelig var det å ha 98 år gamle Titteliten til bords under banketten der hun fikk overrakt fortjenestemedaljen i sølv. Titteliten er et levende eksempel på livslang glede i gym og turn og var også en av kandidatene til årets trener i European Gymnastics.

Det er mye annet jeg også kunne fremhevet fra året som er gått. Det er stor aktivitet i forbundet vårt både hva gjelder arrangementer, utdanning og kurs. Spesielt spennende har det vært å bli kjent med noen av deltakerne på «unge ledere» Her er det en motivert og kunnskapsrik gjeng som blant annet bidrar aktivt inn i planleggingen og organiseringen av neste års høydepunkt, Eurogym i Bodø. Jeg håper virkelig at mange av disse flotte ungdommene tar viktige verv i klubber, krets og forbund, da går vi en lysende tid i møte.

Alle har sikkert fått med seg at NGTF står som arrangør for vårt største internasjonale arrangement noensinne i Bodø som er europeisk kulturhovedstad neste år. Vi håper på stor norsk deltakelse og at alle som har muligheten legger turen dit neste år. Dette kommer til å bli et minne for livet.

Da gjenstår det å ønske alle en riktig god jul og godt nytt år. Tusen takk til alle dere som bidrar til at flest mulig får ta del i det fantastiske felleskapet som gym og turn tilbyr!