Skip to content
Nyhet

Fredrikshalds Turnforening søker daglig leder

Fredrikshalds Turnforening søker daglig leder!
Søknadsfrist 17.12.

Vi søker en engasjert og initiativrik daglig leder som kan bidra til utvikling av foreningen med et helhetlig fremtidsperspektiv.

Daglig leder vil spille en viktig rolle i utvikling av foreningens fremtid, og vil også være med å forme stillingen som daglig leder, da denne er nyopprettet. Den vi søker må kunne kommunisere godt med ulike typer mennesker og medvirke til samhandling mellom styret, ansatte, trenere og frivillige i foreningen.

Stillingens arbeidsområder/oppgaver
Ansvar for å lede den daglige driften i Fredrikshalds Turnforening, dette innebefatter det daglige arbeidsgiveransvaret og at foreningen drives økonomisk forsvarlig og i henhold til budsjett.
Ansvar for å gjennomføre de vedtak styret i Fredrikshalds Turnforening fatter, og treffe nødvendige beslutninger om driften innenfor de retningslinjer som er definert av styret.
Daglig leder har møteplikt og talerett i styret, og skal rapportere og legge frem saker til behandling i styret. Bygge langsiktig samarbeid med aktører i næringslivet, kommunen og andre organisasjoner samt ansvar for markedsføring og sponsoravtaler. Ansvar for HMS og internkontroll.

Kvalifikasjoner og bakgrunn:

  • – Ønskelig med erfaring fra ledelse og/eller drift av idrettslag, fortrinnsvis turn.
  • – Ønskelig med erfaring fra frivillig arbeid.
  • – Fordel med bakgrunn som utøver og/eller trener, fortrinnsvis innen turn.

Personlige egenskaper:

  • – Initiativrik, løsningsorientert og selvstendig.
  • – Gode samarbeidsevner og kommunikasjonsevner.

Søknadsfristen er 17. desember 2023.

Mer detaljert info finner du her.

Kontaktperson: Christine Moe Klingstrøm
E-post: moekling@online.no

Kontaktperson: Inger-Johanne Røren
E-post: ingerjohanne.roren@gmail.com