Skip to content
Nyhet

Endring i bruk av lisensnummer

Fra 1. desember 2023 vil Norges Gymnastikk- og Turnforbund avvikle bruk av lisensnummer i påmelding til konkurranser og i andre aktuelle sammenhenger.

Lisensnummer er et begrep som har blitt feilaktig brukt, ettersom det ikke er et spesifikt nummer som har dette navnet. Lisensnummer har blitt brukt om både idrettsnummer og person-id, som er to separate bokstav- og tallrekker. Historien bak lisensnummer henger igjen etter et system NGTF brukte tidligere med navn MySoft. MySoft er ikke i bruk lenger, noe som er grunnen til at vi avslutter bruken av begrepet lisensnummer.

I fremtidige konkurransepåmeldinger skal lisensnummer tas vekk, fordi NGTF anser det som tilstrekkelig med navn og fødselsdato på utøvere for å sjekke konkurranselisenser.

Om dere har spørsmål vedrørende avvikling av lisensnummer, vennligst ta kontakt med:

Camilla Sandhaug Johnsen