Skip to content
Nyhet

Kickstartet arbeidet mot 2024

Årets kick-off for de nye landslagene ble i helgen avholdt på Storo i Oslo. Samtlige gymnaster som har fått tilbudt plass på landslagene og utviklingsgruppen i rytmisk gymnastikk, var til stede – og med stort engasjement fikk de oppleve viktige og spennende temaer på agendaen.

Idrettsglede og ambisjoner
Landslagssjef, Elizabeth Paisieva, startet det hele med å ønske alle velkommen sammen med landslagstrener, Stela Sultanova. De to har vært i landslagsledelsen til rytmisk gymnastikk i Norge i flere år nå, og har blitt kjente ansikter i miljøet. Det har også blitt velkjent hva de to står for. Spesielt temaer som fair play er essensielt for sporten mener Elizabeth. Det var også dette hun startet hele kick-off’en med, nemlig å snakke om viktigheten av å ha en rettferdig idrett og en god filosofi.

Landslagssjef, Elizabeth Paisieva, avhold kick-off for landslag og undergrupper i RG for sesongen 2023 sammen med landslagstrener, Stela Sultanova. Foto: NGTF.

-FairPlay, filosofi og leveregler i teamet vårt er hoveddrivkraften som drar oss frem som et lag. Vi har hatt et sterkt fokus på treningsprosessen og forståelsen av hvorfor det er viktig å ha god periodisering, årsplan og kontroll av belastningen i hele år. Videre ser vi frem mot en spennende sesong med nordisk mesterskap og EM, både for junior og senior. Hele laget er motivert og klare til å jobbe bra med idrettsglede og ambisjoner, forteller Elizabeth og Stela.

Den planlagte kalenderen for kommende sesong ble også presentert for gymnastene og trenerne i helgen. Selv om landslagsledelsen er ganske tidlig ute i år med å arrangere denne samlingen, er mange av planene allerede utarbeidet. Dette skaper mer forutsigbarhet for alle som er involvert i landslagsarbeidet.

Skadeforebygging og antidoping
Videre på samlingen ble temaet vinklet mot to viktige områder, nemlig skader og doping. Dette er sentrale temaer i idrett generelt og det er viktig at både gymnaster og trenere har kunnskaper om dette slik at vi kan drive en sunn og rettferdig idrett. Ansvarlige for disse temaene var det medisinske støtteapparatet i tilknytning til landslagene i RG, Hanna Kristine B. Weinholdt og Marte D. Gram.

Stor takk til vårt medisinske støtteapparat i rytmisk gymnastikk, Hanna Kristine Bogetveit Weinholdt og Marte Dobbertin Gram, for deres bidrag under kick-off’ ‘en. Foto: NGTF.

I etterkant av økten satt gymnaster og trenere igjen med litt mer kunnskap om blant annet skader, viktigheten av å tenke på totalbelastningen, hva doping egentlig er og at det faktisk finnes 11 brudd på dopingbestemmelsene.

Tankesett
Etter en god lunsj og en liten strekk på beina, var det på tide å bli enda bedre kjent med oss selv og vårt tankesett. Her var det idrettspsykolog Peder Lysholm Daviknes som guidet oss gjennom temaer som hva selvtillit egentlig er og om vi har låst eller åpent tankesett i ulike situasjoner. Vi lærte blant annet at selvtillit er ikke noe vi får eller er, men noe vi gjør, at mye endres om vi legger til ordet «enda» om ting vi ikke mestrer og at tankesett er trenbart.

Selvtillit er ikke noe vi får eller noe vi er,
men det vi gjør.

Peder var også inne på at Idrettspsykologi ikke nødvendigvis er noe som er tilgjengelig kun når vi har et problem, men det skal også være der for de som bare ønsker å bli bedre og jobbe med selvutvikling.

Idrettspsykolog, Peder Lysholm Daviknes, har bidratt inn i landslagsarbeidet i RG denne sesongen. Her under helgens kick-off. Foto: NGTF.


Hva gjelder for 2024 og hva kommer i 2025?
Før vi avrundet dagen, hadde vi først en økt om regler og bestemmelser fra FIG for kommende sesong og litt om hva som kan forventes i 2025 når det er nytt reglement vi skal konkurrere med. Denne økten ble ledet av medlem i den internasjonale tekniske komiteen for RG og ansatt i NGTF, Marie Moltubakk. Marie har en lang karriere som internasjonal dommer og nå medlem i FIGs teknisk komité for RG. Hun er ansatt i forbundet her i Norge i kompetanseavdelingen hvor hun blant annet jobber med trenerløypa i NGTF.

Marie Moltubakk har en kompetanse som strekker seg over flere områder, blant annet er hun ansatt i kompetanseavdelingen i NGTF og hun er både medlem i den internasjonale RG-komiteen og har en lang og god karriere som dommer på det høyeste internasjonale nivået. Foto: NGTF.

De nye lagene og undergruppe for kommende sesong er foreløpig ikke presentert. Dette henger sammen med at evaluerings-, planleggings- og kontraktsprosess skal ferdigstilles først. Landslagsledelsen er nå midt i evalueringsprosessen med blant annet spørreundersøkelser som trenere og gymnaster som var del av landslagenes opplegg i 2023 skal besvare. Det betyr at det kan også komme noen justeringer når evalueringen er ferdigstilt.

Gymnastene og trenerne laget våre egne interne spilleregler for hvordan vi skal ha det i gruppa kommende sesong. Foto: NGTF.