Skip to content
Nyhet

SKI IL TURN søker ny hovedtrener for paraturn

Ski IL Turn holder til i Ski Turnhall og tilbyr en rekke aktiviteter for barn, unge og voksne innenfor turn. Klubben har et stort breddefokus og har i lengre tid hatt et tilbud i paraturn, og ønsker å fortsette dette tilbudet for unge i Ski og Follo området.

I dag har Ski IL Turn to paraturn-partier, som går etter hverandre samme dag. Per i dag går partiet på onsdager, med første parti 17.45-18.30, og andre parti 18.45-19.30. Det er ulikt aldersspenn på barna, fra 6 til 17 år. Det første partiet har én til én oppfølging, hvor det er fire trenere (én hovedtrener og tre hjelpetrenere) på fire barn, og på det andre partiet går det per i dag seks barn, hvor det også er de samme fire trenerne. Barna har ulike funksjonsnedsettelser og ulike behov, og det er derfor ønskelig med en overgangsperiode for å bli kjent. Oppstart i løpet av oktober om mulig, men dette kan avtales nærmere.

Beskrivelse av ansvarsområder og arbeidsoppgaver:
– Planlegge treninger.
– Avholde treninger, individuelt tilpasset til alles behov.
– Samarbeid med hjelpetrenere.
– Samarbeid med foreldre.
– Deltakelse på juleoppvisning.

Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper:
– Erfaring med barn med funksjonsnedsettelser, gjerne fra skole/idrett eller avlastningsbolig.
– Utdanning innenfor barnevernspedagogikk, sosionom eller vernepleier er ønskelig, men ikke et krav.
– Du må være tydelig, og samtidig tålmodig.
– Du må ha evne til å se hvert enkelt barns behov, og tilpasse deretter.
– Personlig egnethet er avgjørende.

Arbeidstiden vil være på ettermiddag/kveld og vil foregå i motorikkrommet i Ski Turnhall.
Lønn etter avtale.

CV og kort søknad kan sendes til skiilturn@gmail.com så snart som mulig.

Kontaktperson: Linn Christine Olsen
E-post: linn-christine@hotmail.com

Kontaktperson: Britt Dahl
E-post: skiilturn@gmail.com