Skip to content
Nyhet

Ny strategiplan er på gang!

Helgen 23.-24. september var 31 ledere samlet på Gardermoen for å starte arbeidet med Strategisk plan for perioden 2024-2028. Planen skal vedtas på forbundstinget 3.-5. mai i Fredrikstad.

Allerede før sommeren ble det sendt ut en spørreundersøkelse i hele organisasjonen med spørsmål om hva som er de viktigste prioriteringer og satsingsområder for vår idrett. 195 svar ble mottatt og det har vært et viktig grunnlag for arbeidet så langt. Idrettens langtidsplan – Idretten vil – som ble vedtatt på idrettstinget i Bergen før sommeren, har også vært et viktig dokument å knytte seg opp mot slik at det blir en rød tråd mellom NGTFs planverk og NIF sine planer og prioriteringer. Ole-Anders Stensen som er leder for organisasjonsutvikling i NIF, ledet en interessant, inkluderende og engasjerende økt med søkelys på idrettens fem strategiske satsingsområder og hvordan NGTF kan utvikle konkrete mål i forhold til dette. Prioriteringer og dilemmaer knyttet til dette var også viktige temaer på samlingen.

Sluttresultatet av diskusjonene på samlingen vil nå sammenfattes i et første forslag til strategisk plan som nå sendes ut på høring til kretser, komiteer og ansatte. Mot slutten av året vil en ny utgave sendes ut på høring til hele organisasjonen.