Skip to content
Nyhet

Oslo Turnforening søker fulltidstrener til våre breddepartier

Oslo Turnforening søker fulltidstrener til våre breddepartier

Arbeidsoppgaver vil være:
– Ansvar for planlegging og gjennomføring av trening for egne partier.
– Samarbeid med trenerteam om gjennomføring av handlingsplaner i tråd med foreningens strategiske plan.
– Bidra til rekruttering og videre utvikling av breddeavdelingen.
– Skape gode trenerteam og bygge felles klubbkultur og filosofi blant utøvere og trenere.
– Planlegging og gjennomføring av aktivitetsuker i skolens ferier.
– Planlegging og gjennomføring av interne og ev. eksterne breddearrangementer.
– Oppfølging og opplæring av hjelpetrenere og timetrenere.

Kvalifikasjoner:
– Faglig kompetanse innen turn, hovedsakelig apparatturn og troppsgymnastikk.
– Erfaring fra trenervirksomhet på klubb/forbundsnivå i turn.
– Gode pedagogiske og organisatoriske evner.
– Gode lederevner og en positiv relasjonsbyggende personlighet.
– Du har evne til å se det store bildet og har erfaring med å lede trening og lede ansatte.
– Du har evnen til å ta initiativ og til å være tydelig.

Stillingen vil ha oppstart 1. august 2023, men søkere som ikke kan starte før senere vil også bli vurdert.

Stillingen rapporterer til Sportslig Leder Bredde.

Lønn etter avtale.

Har du spørsmål vedrørende stillingen? Vennligst ta kontakt med Sportslig Leder Bredde:
Marte Gylvik
Telefon: 97 64 07 15
E-post: marte.gylvik@osloturn.no

Søknad med CV sendes til : marte.gylvik@osloturn.no senest innen 23. mai 2023, men søknader vil bli vurdert forløpende.