Skip to content
Nyhet

Kretsting i Rogaland GTK

Kretstinget til Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets ble gjennomført på Sola 25. – 26.mars, med vel 50 deltakere.

Tinget startet fredag, med informasjon fra NGTF, ved May Brit Harestad Osaland. Kretsens handlingsplan for 2023 og 2024, ble lagt frem av kretsleder og utvalgsledere. Deretter var det tid for å ta opp ulike aktuelle tema. Ett av disse var stevneprogram under Barnas Turnfestival. Under festmiddagen fredag, ble Turid Johanson Førland, fra Haugesund TF tildelt forbundets kretsfortjenestmedalje i gull.

Lørdagen startet med motivasjonsforedrag av Dag Endal, leder i Haugerud IF. Han fanget forsamlingen ved å dele erfaringer fra egen forening, som har blitt en viktig samfunnsaktør.

Tingforhandlingene ble ledet av stødige dirigenter. Anne Løndalen, ble gjenvalg som leder, men oppfordrer andre til å overta stafettpinnen ved neste ting.

Det nye styret ser slik ut:

Leder: Anne Løndalen, Havørn Gym og Turn – gjenvalg

Nestleder: Synnøve Hopen – Sola Turn – ny

Medlem: Tone Røksund – Buøy IL Gym- og Turn – gjenvalg

Medlem: Stein Erik Ansethmoen – Sandved Turn – gjenvalg

Medlem: Paul Hetland – Sandnes turnforening – ny

Varamedlem: Frøydis Thorsen – Skudenes Turnforening – gjenvalg

Varamedlem: Rune Broadhurst – Sola turn – ny

Kontrollutvalg:

Leder: Heidi Marie Taksdal, Klepp IL

Medlem: Ragnhild Kleven Lea, Nærbø Turnforening

Varamedlem: Ruth Evy Pettersen, Hafrsfjord Turnforening

Valgkomité:

Leder: Ann Elin Lima, Ålgård Turnforening

Medlemmer: Tony Daniel Machin, Sola Turn og Linn Reidun Røkke, Åkra IL

Varamedlem: Maria Helliesen, Nærbø Turnforening


Turid Johanson Førland fra Haugesund TF ble tildelt forbundets kretsfortjenestmedalje i gull.
Lydhør forsamling under motivasjonsforedrag fra Dag Endal, Haugerud IF
Dyktige dirigenter, Heidi Maria Taksdal og Magne Hodne, takkes med blomster.