Skip to content
Nyhet

Utlysning av konkurranser med en form for status troppsgymnastikk 2024

Utlysning av konkurranser med en form for status troppsgymnastikk 2024

Søknadsfrist: Innen utgangen av onsdag 31. Mai 2023.
Eventuelle søknader som kommer inn etter fristen vil ikke bli behandlet.