Skip to content
Nyhet

Satser mot fremtidige landslag

Mange flinke gymnaster, trenere og spesialister til stede i Skjeberg på samling. Foto: NGTF.

Sesongstarten er allerede i gang, og det er også arbeidet med utviklingsgruppen i rytmisk gymnastikk, som hadde sin første samling for året i februar.

Utvikling mot fremtidige prestasjoner
Utviklingsgruppen er et ledd i satsingen og utviklingen av nivået på gymnastene i norgestoppen. Gruppen består hovedsakelig av gymnaster som ikke helt har nådd inn på landslaget enda, men som satser mot å en dag klatre opp dit, selv om nåløyet er veldig smalt.

I tillegg består gruppen av gymnaster som opplever sitt første år som junior eller senior. Landslagssjef Elizabeth Paisieva har vurdert det til at disse gymnastene har behov for ro til å tilpasse seg nye systemer og ny klasse uten presset av å være på et landslag hvor man gjerne skal ut å prestere allerede nå. Dette er det også mange av klubbene som landslagsledelsen samarbeider med som har sett seg enige i. Selv om rytmisk gymnastikk er en gren som gymnaster ofte lykkes i ung alder, så er utviklingen i en retning hvor gymnaster også blir eldre når de først slår gjennom. Dette er en utvikling som vi i Norge ser positivt på.

Store smil og drømmer om fremtiden på samling i Skjeberg. Foto: NGTF.

Vellykket samling
Samlingen, som fant sted 17.-20. februar, ble avholdt i Skjeberg med Skjeberg Turnforening som teknisk arrangør. Det var en god samling med innslag av fysiske øvelser fra landslagsledelsen, ballett med spesialist fra Ukraina og diverse teknikktrening med kroppen og redskaper med høy intensitet og konsentrasjon.

Full konsentrasjon under øktene på samlingen. Foto: NGTF.

På samlingen jobbet de også med programmer til musikk og hadde en såkalt kontrolltrening som del av deres observasjon. En kontrolltrening er en gjennomkjøring hvor programmer ofte blir bedømt. Denne gangen inviterte landslagsledelsen gymnastenes trenere til å dømme programmene for å gi sine tilbakemeldinger.

– Vi er fornøyde med progresjonen som vi ser hos gymnastene. De er alle veldig dedikerte i arbeidet sitt og jobber med mye motivasjon på treningene, oppsummerte landslagstrener, Stela Sultanova, etter endt samling.


Antidoping på agendaen
NGTF, som nylig ble re-sertifisert «Rent Særforbund», har et tett og godt samarbeid med antidoping Norge (ADNO) for å forebygge og opplyse om doping. I den forbindelse har vi som særforbund et stort fokus på nettopp antidopingarbeidet i vår organisasjon og de punktene som vi har blitt enige om med ADNO i vår tiltaksliste. Dette er punkter som angår hele organisasjonen og alle ledd i en periode på tre år.

I forbindelse med samlingen for utviklingsgruppen, ble det avholdt en økt med antidoping på agendaen. Økten ble holdt av Hanna Kristine Bogetveit Weinholdt, som er i RG sitt medisinske støtteapparat. Sjekk ut mer om forbundets handlingsplan og tiltaksliste for antidopingarbeidet her.

Hanna Kristine hadde også en økt med skadeforebyggende arbeid på samlingen.

Et svært viktig tema var på agendaen for gymnastene og trenerne i Skjeberg. Her er gruppa sammen med medisinsk støtteperson Hanna Kristine Bogetveit Weinholdt som ledet økten om antidoping. Foto: NGTF.


Landslagsledelsen retter en stor takk til alle som bidro til at dette ble en vellykket samling, og spesielt takk til teknisk arrangør Skjeberg TF som tilrettela for så gode forhold på og utenom trening.

Landslagsledelsen var svært fornøyde etter endt samling, her sammen med Marit Sørensen som var teknisk arrangør med Skjeberg TF.
Foto: NGTF.