Skip to content
Nyhet

Reglement troppsgymnastikk 2023

Det vil ikke være noen større endringer i reglementet i 2023, med unntak av nye retningslinjer for nummerering av drakter (se informasjon lengre nede). TKTG har derfor bestemt at et oppdatert reglement for 2023 med disse retningslinjene ikke blir publisert før i etterkant av dommer- og trenerseminaret i troppsgymnastikk 21.-22.- januar for å eventuelt kunne inkludere presiseringer som kommer frem her.

Nye retningslinjer for nummerering av drakter.
Sett i lys av nye retningslinjer for streaming av konkurranser og tilbakemeldinger fra klubber har TKTG vedtatt at nummerering av drakter kun er påbudt i NM Teamgym Senior f.o.m. januar 2023. I resterende konkurranser vil det fortsatt være slik at alle på laget enten må ha, eller ikke ha nummer, på draktene.