Skip to content
Nyhet

Bestemmelser for dispensasjon for triple saltoer

Teknisk Komite Troppsgymnastikk har revidert bestemmelser for dispensasjon for triple saltoer i tumbling og trampett , og har i den forbindelse oppdatert portalen hvor dette gjøres. Søknader gjøres nå på apps.tktg.no , det er viktig at alle setter seg inn i de nye bestemmelsene før de søker om dispensasjon. Den tidligere nettsiden trippel.lundesoftware.no er ikke lengre i bruk, men brukere er overført med samme epost som tidligere. Passord er ikke overført og hver enkelt må bestille et nytt passord fra «Glemt Passord» linken. Husk å sjekke søppelpost (og markere eposten som ikke søppel for fremtidig bruk). For å sette passord må bruker bruke linken i eposten.

En klubb/forening kan nå ha flere søkere (og godkjennere), men en søker/godkjenner kan kun tilhøre en forening/klubb. For endring av klubb ta kontakt på trippel@troppsgymnastikk.no
Søknader som allerede er blitt sendt inn for 2023 er blitt overført til den nye nettsiden, dette gjelder ikke for gymnaster uten søknader liggende inne. Disse må da opprettes på ny.