Skip to content
Nyhet

Hoppensprett Turn Jessheim søker ny hovedtrener for jenter

Hoppensprett Turn Jessheim søker ny hovedtrener for jenter

Hoppensprett turn Jessheim har i flere år vert ledende i Norge på gutteturn, med gode resultater nasjonalt og internasjonalt. De siste årene har også klubben etablert et bra miljø på jentesiden og har flere utøvere på øverste nivå (FIG) i rekrutt og junior klassen.

Klubben søker nå ny hovedtrener for konkurransegrupper for jenter. Hovedtrener vil ha ansvaret for oppfølging og tilrettelegging av alle jentepartier sammen med de andre trenerne. I tillegg til rene timer til trening i hall, må det påregnes planleggingstid (kontortid) samt deltakelse på stevner og samlinger lokalt og utenbys.

Arbeidsoppgaver:
-Overordnet faglig ansvar for alle konkurransepartier for jenter
-Planlegge og gjennomføre treninger
-Påse at alle gymnaster får nødvendig oppfølging med tanke på personlig utvikling
-Bidra med faglig utvikling og kompetanseheving hos utøvere og andre trenere
-Bidra med positivitet og gode holdninger for et godt miljø mellom utøvere og trenere

Kvalifikasjoner:
-Høy generell turn kompetanse
-Må kunne det til enhver tid gjeldende turn reglement (NGTF, FIG/CoP)
-Gode samarbeidsevner
-Gode pedagogiske og organisatoriske evner
-Være selvstendig med personlig engasjement
-Beherske muntlig og skriftlig norsk eller engelsk
*klubben vil kunne tilby kurs dersom kvalifikasjoner ikke foreligger ved ansettelsestidspunktet

Vi tilbyr konkurransedyktig lønn etter kvalifikasjoner og erfaring. Stillingsprosent kan tilpasses etter behov.

Kontaktperson: Espen Jansen
E-post: turn@hoppensprett.no