Skip to content
Nyhet

Valgkomiteen søker aktuelle kandidater !

Arrangør til forbundstinget 2022 søkes.

Innspill på aktuelle kandidater til kretsstyret og kontrollutvalg i Viken og Oslo gymnastikk og turnkrets.

Valgkomiteen er i gang med neste års valg og ønsker i den forbindelse å forespørre alle klubber i Viken og Oslo Gymstikk og Turnkrets om de har aktuelle kandidater til verv i styret og til kontrollutvalget.

VOGTK sitt formål er å arbeide for gymnastikk og turns utvikling innen kretsen og fremme samarbeid mellom idrettslagene. Kretsen tilbyr aktiviteter innen turn menn, turn kvinner, troppsgymnastikk, rytmisk gymnastikk, gymnastikkhjul, parkour og paraturn. I tillegg tilbyr kretsen kurs og konkurranser.

For at kretsen skal kunne operere på et nivå som klubber og medlemmene fortjener, er vi avhengige av engasjerte ildsjeler som kan bidra med kunnskap, erfaring og innsats. Tidligere erfaring er absolutt ikke et krav, det viktigste for oss er engasjerte kandidater som ønsker å bidra til idrettens fremgang.

For aktuelle kandidater byr et verv på innsikt, spennende oppgaver, nettverksbygging og ikke minst muligheten til å bidra til at både unge og eldre får oppleve ekte idrettsglede.

Vedlagt er mer informasjon valgbarhet og om arbeidet til styret og kontrollutvalget.

Meld inn DIN kandidat snarest og senest 8.januar 2023.

Aktuelle kandidater kan meldes inn til valg@vogtk.no

Spørsmål? Send mail til valg@vogtk.no

Hvis du har spørsmål om styrearbeidet i praksis ta kontakt med styreleder Iuliana Pedersen 984 74 690