Skip to content
Nyhet

Revidert LUM med virkning fra 2023

LUM har som helhet vært et konkurransesystem men for å tilpasse oss og de nye obligatoriske øvelsene er en videreføring og oppdatering av dette, samtidig en erstatning for FIG age group development. De nye øvelsene/reglementet vil være gjeldene fra sesongen 2023 og er tilgjengelig her under regler og bestemmelser «reglement» og «Finn nasjonale reglement». Gi oss beskjed om noen ikke får lastet ned dokumentene!

Målet med de nye øvelsene er å gjøre det mulig å drive aktivitet innenfor turn menn på alle nivåer. Øvelsene skal være enkle og forståelige for de som ønsker å starte opp uten stor tidligere erfaring, samtidig som det skal være utfordringer for de som driver på høyeste nivå i Norge.

Det jobbes med filming av øvelsene som etterhvert vil bli tilgjengelige. Dukumentet rundt øvelsene vil også bli videreutviklet, men det er viktig at dere får tilgang til de nye øvelsene så snart som mulig.