Skip to content
Nyhet

Ski IL Turn søker trener til konkurranseparti i troppsturn

Trener til konkurranseparti i troppsturn

Utfyllende annonse: https://skiilturn.no/stilling/

Arbeidsoppgaver knyttet til stillingen:
• Utvikling av treningsprogrammer for konkurranseturnere fra rekrutt til junior.
• Gjennomføring av trening for konkurransepartiene.
• Samarbeid med hjelpetrenere, samt hovedtrenere for andre partier.
• Organisering av og deltakelse på samlinger og konkurranser, mm.
• Dialog med daglig leder og styre i klubben.
• Kontakt med foreldre til konkurranseturnere blant annet gjennom Spond og foreldremøter.
• Deltakelse i klubbens arrangementer som forestillinger, idrettens grunnstige, konkurranser i klubbens regi, osv.

Om stillingen:
• Stillingen består av ca. 14 timer trening per uke og videre oppgaver beskrevet over.
• Treningstidene er fordelt på ukedager mellom 16 og 22, samt treninger lørdag og søndag.

Kvalifikasjoner:
• Du har bakgrunn fra gymnastikk og turn med Trener 1-sertifisering og gjennomførte kurs for sikring av alle relevante øvelser.
• Du har erfaring med å planlegge og lede treninger.
• Du har evnen til å veilede og instruere utøvere på mange nivåer.
• Du har tålmodighet, men setter krav, er årvåken, inkluderende og positiv.
• Du har plettfri vandel.

Vi tilbyr:
• Lønn etter avtale.
• Videre kursing gjennom NGTF og NIF.
• Mulighet til å bidra til utvikling av en klubb i medvind.
• Et godt miljø med ambisiøse støttespillere.
• Kort avstand til Oslo som krymper ytterligere med ferdigstillelse av Follobanen

Kontaktperson: Britt B. Dahl
E-post: skiilturn@gmail.com