Skip to content
Nyhet

Tønsbergs Turnforening søker adm. leder i 50%. Engasjement over 12 mnd.

Tønsbergs turnforening, turngruppa søker adm. leder i 50%. Engasjement over 12 mnd.

Arbeidsgiver: Tønsbergs Turnforening, Turngruppen
Stillingstittel: Administrativ leder
Ansettelse form: Engasjement 50%

Om foreningen
Tønsbergs Turnforening er en fleridrettsforening som ble stiftet 9. juni 1864 med turn som basis. Foreningen har grupper innen kunstløp, hurtigløp på skøyter, turn, håndball, bandy og petanque. Gruppene er organisert med egne styrer og med representasjon i hovedforeningens styre. Foreningen har totalt ca 1000 medlemmer, hvorav 500 er gymnaster i turngruppen med aldersspenn fra 2 år til senior.
Turngruppen aktiviserer 450 gymnaster på ulike breddepartier, samt ca 50 gymnaster på konkurransepartier innen apparatturn og troppsturn. Om lag 15-20 trenere er engasjert på våre ulike partier. Vi holder til i Messehall A i nærheten av Maier Arena, Stenmalveien i Tønsberg. Vi disponerer en flerbrukshall og en basishall for turn i samarbeid med andre klubber i området.
Vår aktivitet er høy og våre konkurransepartier er under oppbygging. Vi lyser derfor ut stilling som administrativ leder i 50% stilling – foreløpig som et engasjement i 12 måneder – med mulighet for fast ansettelse.
Arbeidsoppgaver
• Daglig leders oppgaver vil være en kombinasjon av administrative og sportslige oppgaver.
• Daglig leder skal legge tilrettelegge for at klubbens overordnete målsettinger på sportslig, økonomisk og administrativt plan innfris.
• Daglig leder skal være godt synlig i klubbmiljøet.

Administrative arbeidsoppgaver
• Økonomi: budsjett, innkjøp, søknader, sponsorer
• Personalledelse og rekruttering: trenerkontrakter, politiattester, lisenser, treneroppsett, informasjon, kommunikasjon, opplæring
• Kommunikasjon med media
• Videreutvikle organisasjonens planverk, rutiner etc.
• Medlemsregister: påmeldinger, avmeldinger, ajourhold og utvikling
• Utvikling og ajourhold av nettsider og digitale plattformer
• Hovedkontakt mot kommune og øvrige samarbeidspartnere
• Rapportere til turngruppens styre
Sportslige arbeidsoppgaver
• Ansvarlig for sportslig og turnfaglig innhold i aktiviteter/tilbud
• Bindeledd mellom gymnaster/foresatte og turngruppen
• Søknader om halltid til ordinær trening, arrangementer og kurs
• Hallfordeling og treneroppsett
• Kompetanseutvikling trenere
• Trenermøter
• Påmeldinger til kurs, stevner, konkurranser

Kvalifikasjoner
• Relevant utdanning på høgskolenivå: idrettsfag, ledelsesfag, planarbeid, kommunikasjon
• Kompetanse på idrett, barneidrett, idrettens lovverk og bestemmelser (Norges idrettsforbund/Norges gymnastikk- og turnforbund
• Gjerne erfaring fra idretten / gymnastikk og turn som utøver/trener/leder

Egenskaper
• God til å kommunisere med alle mennesker
• Lederegenskaper
• Gode samarbeidsevner
• Er strukturert og jobber planmessig
• Har glede av å jobbe med mennesker og idrett
• Har godt humør, er fleksibel og engasjert
• Personlig egnethet vil bli vektlagt
Ansettelse skjer etter gjeldende lover og regler. Lønn etter avtale. Oppstart 1. januar 2023.
For ytterligere informasjon, ta kontakt med leder Per Kristian Refsnes pr telefon 917 44 299 etter kl 16.00. eller pr mail Leder.turngruppen@tonsbergsturn.no
Søknadsfrist 15. november 2022
Søknad vedlagt attester og vitnemål sendes på epost til leder.turngruppen@tonsbergsturn.no

Kontaktperson: Per Kristian Refsnes
E-post: Leder.turngruppen@tonsbergsturn.no