Skip to content
Nyhet

Lansering NGTFs -vettregler

Vi legger vekt på å skape gode holdninger som forplikter turnere, trenere, ledere og foreldre. Norges Gymnastikk- og Turnforbund har derfor nå lansert NGTFs -vettregler.

Et godt samspill mellom foreldre, trenere, ledere og gymnaster må til for å skape en positiv stemning i turnhallen. La oss sammen utvikle turnmiljøet slik at det det er kjekt og trygt for alle barn å være på trening!

NGTFs -vettregler er delt inn i fire ulike plakater som klubber og medlemmer kan laste ned digitalt eller til å henge opp i turnhallen.

Turnervettregler

Turn skal være gøy, der du og lagkameratene dine opplever idrettsglede og mestring.

Du tar ansvar for et godt miljø, samhold og trivsel, og du snakker til andre og ikke om andre.

Du vet at helsen din er viktigere enn resultater, og lytter til kroppen din.

Trenervettregler

Som trener skal du være et godt forbilde for gymnastene og en god ambassadør for turnidretten og klubben din.

Den beste plattformen for utvikling er trygghet. Å skape trygghet krever forutsigbarhet. Å skape forutsigbarhet handler om å gjøre tydelige avtaler mellom trener og utøver. Det sportslige ferdighetene utøverne lærer av deg kan bli brukt i noen få år. Holdninger de utvikler i forhold til seg selv og andre vil kunne vare hele livet.

Foreldrevettregler

Det viktigste du kan gjøre som foreldre er å legge til rette for en god og trygg aktivitet, med fokus på idrettsglede og mestring

Foreldrenes adferd, engasjement og holdninger har stor påvirkningskraft i idrettslagene, som kan bidra positivt eller negativt til barns utviklingsmuligheter.

Som forelder kan du bidra best ved å samarbeide med og støtte det idrettsmiljøet ditt barn er med i.

Hallvettregler

Alle som besøker turnhallen skal ha respekt for både utstyr og andre besøkende. Dette gjelder turnere, trenere, foreldre og andre frivillige.

Denne plakaten er veiledende og kan henges opp i turnhallen. Alle klubber i NGTF kan i tillegg ta i bruk sine egne regler som gjelder for dem.

I Norges Gymnastikk- og Turnforbund skal alle oppleve trygghet og idrettsglede på trening. NGTFs -vettreglene skal legge til rette for nettopp dette.

Her kan du lese mer om og laste ned NGTFs -vettregler.