Skip to content
Nyhet

Tilskuddsordningen er åpen!

Søknadsfrist er 30.oktober:-)

TGTK Søknadsskjema om tilskudd fra kretsen høsten 2022

Det er mulig å søke tilskudd både før og etter. Søknader som sendes i forkant vil ha høyere prioritet enn søknader sendt etter avholdte tiltak/gjennomførte arrangementer. Det vil ikke være mulig å søke tilskudd for noe som er avholdt/gjennomført foregående år.
  • Generelle kriterier: - Betalt kretskontingent og andre fordringer til kretsen - Vært representert på siste kretsting (unntak vurderes for nyetablerte lag) - Være representert på lagsmøter/sonemøter som kretsen avholder - Søkt innen de fristene som er satt og oppfyller de krav som stilles
  • Det er mulig å krysse av for flere tilskuddsordninger i samme skjema, men beskriv dette også i søknadsteksten.
  • Max. file size: 50 MB.