Skip to content
Nyhet

Ålgård Turn søker en administrasjonsmedarbeider 50%

Mulighet for deg som vil jobbe med turn

Vi søker leder til vår SFO ordning, Etter Skole Turn i Ålgård Turn. Stillingen innebærer administrasjon, ledelse, koordinering av aktivitet, og instruksjon i hall. Vi utlyser først og fremst ut en 50% stilling. Denne kan likevel kombineres med annet administrativt arbeid, og trener jobb for høyere stillingsprosent, til en person som brenner for idrett, og vil være med å utvikle Ålgård Turn videre.

Ålgård Turn er en solid forening med lang erfaring innen troppsgymastikk og turn/dans. Foreningen har hatt en rivende utvikling de siste årene, og vokst til 900 medlemmer. I tillegg til kveldspartier, driver vi en SFO ordning i turnformat, 3 dager i uken. Arenaen for Etter Skole Turn, er vår fullt utstyrte turnhall for troppsgymnastikk, som ligger ved sentralidrettsanlegget på Ålgård.

Arbeidsoppgaver:
• Styre og administrere daglig drift av Etter Skole Turn
• Ansvar for rekruttering og opplæring av medtrenere
• Sikre faglig utvikling og kompetanseheving av ansatte
• Økonomistyring, med budsjett- og resultatansvar for avdelingen
• Videreutvikle tilbudet vårt like etter skoleslutt.
• Skape en trygg arena for barna, hvor de føler seg velkommen, respekterer hverandre og har godt planlagte aktiviteter, som er spennende og gjenkjennelig fra gang til gang.
• Markedsføre tilbudet
• Kommunikasjon og informasjon til medlemmer og foresatte

Kvalifikasjoner:
Relevant utdanning fra høyskole og/eller universitet (manglende utdanning kan kompenseres med erfaring)
Et engasjement for idrett og breddeaktivitet, erfaring fra gym og turn settes pris på, men viljen og evne til å lære, vurderes alltid høyest.
Må ha førerkort B, manuell.

Arbeidssted er Turnhallen på Ålgård
Søknadsfrist: 17. Oktober
Kontaktperson: Jon Rødal, daglig leder Ålgård Turn
E-post: jon@algardturn.no
Mobil: 97 92 62 55

Kontaktperson:
E-post: jon@algardturn.no