Skip to content
Nyhet

Asker Turnforening søker daglig leder i 50% stilling.

ASKER TURNFORENING
Asker turnforening ble stiftet i 1926 og er en av Norges største turnforeninger med 881 medlemmer pr. 31.12.2021. Vi har aktiviteter for barn fra fire år til godt voksne på 80+. Vi jobber hardt for å ha god kvalitet på alle våre tilbud. Vårt mål er å skape idrettsglede for alle barn, unge og voksne i en trygg, åpen og moderne turnforening. Vi har tilbud i følgende turngrener; Apparatturn, Barneturn, Rytmisk Gymnastikk, Tropp – Akro – Bounce , Parkour og GymX Voksne. Asker turnforening er et selvstendig idrettslag med eget styre og egen rapporteringsplikt.

Vi søker:
Daglig leder (50%)
Vår daglige leder skal over i en fulltids trenerstilling, og vi søker hennes etterfølger. Som daglig leder i Asker turnforening vil du jobbe i en klubb med stolte og lange tradisjoner. Du vil jobbe med kolleger med høye ambisjoner i en forening med stor aktivitet innen både bredde- og toppidrett. Stillingen innebærer personalansvar for alle faste ansatte i klubben, daglige administrative oppgaver samt kontakt mot Norges Gymnastikk og Turnforbund og andre offentlige organer. Dette er en spennende stilling for deg som ønsker å jobbe med idrett og en unik mulighet til å være med å videreutvikle en Norges størst klubber.

Ansvarsområder:
– Personalansvar for åtte fast ansatte trenere
– Kontaktperson mot Norge Gymnastikk og Turnforbund
– Oppfølging mot kommunen, Asker idrettsråd, andre offentlige organer
– Personvern og GDPR
– Sørge for at foreningen driftes i tråd med NIF, NGTF og Asker turnforening sine lover og retningslinjer

Egenskaper
– Engasjert og med stå på-vilje
– Jobber strukturert, systematisk og selvstendig
– Gode samarbeidsevner
– Erfaring fra personalledelse
– Det er en fordel med erfaring fra arbeid/tillitsverv innen idrett eller frivillige organisasjoner

Arbeidssted er i Askerhallen
Søknadsfrist: 15. september

Kontaktperson: Preben Richter, styreleder Asker Turnforening
E-post: styret@askerturn.no
Mob: 95 14 75 21