Skip to content
Nyhet

NGTF trekker seg som arrangør av FIG-kongressen

Foto: NGTF

Forbundstyret vedtok på ekstraordinært styremøte onsdag 27.07.22 å trekke seg som arrangør av kongressen i det internasjonale turnforbundet (FIG). Kongressen skulle avholdes på OCC i Sandefjord i oktober 2022, men forbundstyret fant ikke å kunne etterkomme FIG sitt krav om russisk og hviterussisk deltagelse.

NGTF har helt siden Russlands invasjon av Ukraina ment at sanksjonen idretten har iverksatt ikke bare bør rettes mot utøvere som representerer Russland og Belarus, men også personer som representerer disse nasjonene i politiske verv i FIG og European Gymnastics. Dette har også tidligere vært formidlet til FIG uten at det er fulgt opp.

Ble tildelt arrangementet i 2021
Det var med stor ærefrykt forbundet søkte om å få arrangere FIG kongressen på norsk jord, og svært gledelig da tildelingen ble gjort høsten 2021. Etter to år med pandemi skulle Norges Gymnastikk- og Turnforbund for første gang avholde en FIG-kongress, og få ønske de 156 medlemsnasjonene i FIG velkommen til Norge. Kongressen skulle vært avholdt i Sandefjord i oktober i år, og det var forventet rundt 450 deltagere.

Uakseptabelt å gjennomføre
Etter Russlands invasjon av Ukraina i februar fremstod det som helt uakseptabelt å ta imot delegater fra Russland og Belarus i Norge. Dette ble tydelig formidlet til FIG, og det ble samtidig gjort klart at vi måtte trekke oss fra arrangementet dersom FIG ikke fulgte opp med å erklære disse delegatene som uønsket under kongressen, sier president i NGTF Torgeir Røinås Pedersen.

Da FIG ikke imøtekom denne oppfordringen under sitt møte i Executive Commitee i juli ble det umulig for forbundet å stå som vertskap for arrangementet.

Selv om Idretten ønsker å være politisk uavhengig er de overgrep begått av nasjonen Russland så brutale og uakseptable at også idretten må bidra i å markere den urett som begås. Vi har vanskelig for å forstå at man utelukker utøvere, samtidig som disse regimenes representanter skal sitte som beslutningstagere og tillitsvalgte i vårt internasjonale forbund, fortsetter presidenten i Norges eldste, og femte største særforbund.

Beslutning er drøftet med NIF som fullt ut støtter beslutningen.