Skip to content
Nyhet

Fortjent Hederstegn til Inger Marie

Under Landsturnstevnet i Sandefjord ble Inger Marie Holte tildelt Norges Idrettsforbunds Hederstegn.

Dette er en utmerkelse som ikke deles ut til hvem som helst. NIF sier selv dette om hvem som kan være kvalifisert: tillitsvalgte og utøvere kan bli tildelt NIFs Hederstegn dersom de har gjort et meget fortjenstfullt arbeid på flere plan i norsk idrett over en periode på til sammen mer enn 10 år. Vedkommende må gjennom sitt arbeid ha vist forankring og holdninger i NIFs verdier.

Det kan man på alle måter si at Inger Marie har.

Gjennom 86 år har hun nemlig vært aktiv på alle nivåer i norsk idrett og har preget idretten i flere tiår. Inger Marie har hatt tillitsverv i det internasjonale turnforbundet i 16 år, og er anerkjent og respektert i hele verden for sin kompetanse, kunnskap, entusiasme og for sine gode holdninger.

Dette har gjort at hun har blitt tildelt en rekke store nasjonale, og internasjonale oppgaver, blant annet leder for åpning- og avslutningsseremonier og internasjonale gallaer under flere Gymnastradaer. Hun har vært en ettertraktet kursholder i hele verden, og har også utarbeidet mye av dagens lærebøker innen gym og turn.

Inger Marie er svært allsidig og har i tillegg til gymnastikk også bakgrunn i både apparatturn og troppsgymnastikk, som trener på høyeste nivå. Hennes kunnskap som koreograf har blitt benyttet i mange sammenhenger både på lags-, krets- og forbundsnivå, samt på den internasjonale arena. Hun har også vært aktiv i andre idretter, som skiinstruktør og forfatter innen dans, i tillegg har hun vært ute på internasjonale oppdrag i bl.a. Tanzania for Norges Idrettsforbund.

Det var president i NGTF, Torgeir Røinås Pedersen, som fikk overrekke hederen til Inger Marie.

Hele turn-Norge gratulerer!