Skip to content
Nyhet

Turn kvinner – «Veien til en kvalitetsklubb»

I samarbeid med Teknisk komité turn kvinner, inviterer landslagssjef Birgit Vallestrand til et informasjons- og orienteringsmøte om utfordringer og flaskehalser klubbene står ovenfor i utviklingsarbeidet mot gode prestasjoner i støtteapparatet rundt trener og gymnast for turn kvinner.

I første omgang er daglige ledere, sportslige ledere, klubbledere og andre som på en eller annen måte er involvert rundt utviklingsarbeidet på organisasjonsnivå, invitert. Trenere er selvfølgelig velkomne, men det er først og fremst utfordringer og flaskehalser for klubb som er i fokus. Møtet vil bli avholdt fysisk på Ullevål Stadion, men det er også mulighet for å delta digitalt via Microsoft Teams. Det er gratis å delta. Se mer på nettsiden til arrangementet

Møtet vil avholdes mandag 20. juni 2022 kl. 19.00-20.00.