Skip to content
Nyhet

Oslo Turnforening Treningshuset søker turnkoordinator i 80-100 %

Full utlysning

Stillingstittel: Turnkoordinator
Frist: Snarest
Ansettelsesform: Fast

Vi søker en utadvendt og tillitsskapende person med erfaring fra gymnastikk og turn for unge og voksne. Du er en proaktiv person som ønsker å bidra til utvikling av vårt breddekonsept innen turn på Treningshuset.

Stillingen innebærer tett samarbeid med vårt senter på Hasle. Vi har i dag 21 partier for barn og voksne som vi ønsker å utvikle videre. Stillingen vi også kreve et «eierskap» til senteret og alle tilbudene der.

Hovedansvar turnaktiviteter:
– Personalansvar for senterets turninstruktører med rekruttering, opplæring og oppfølging.
– Håndtering av kundehenvendelser og informasjon til medlemmer, foresatte og ansatte.
– Sikre faglig utvikling og kompetanseheving av instruktørene.
– Kvalitetssikring av våre aktiviteter og ukentlige planer sammen med instruktørene.
– Tilrettelegge for idrettsglede og fornøyde medlemmer som trives i vår forening.
– Faglig ansvar for planlegging og utvikling av aktivitetstilbudet i tett samarbeid med avdeling Hasle.
– Det forventes noen faste instruksjonstimer i sal, samt ved behov.

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper:
(se annonse Finn)

Kontaktperson: Ingrid Dahl
E-post: ingrid.dahl@osloturn.no