Skip to content
Nyhet

Fredrikstad Turnforening søker Sportslig Leder i 100% fast stilling

Spennende 100% Sportslig lederstilling i Fredrikstad Turnforening!
Arbeidsgiver Fredrikstad Turnforening
Stillingstittel Sportslig Leder
Frist Snarest
Ansettelsesform Fast
Fredrikstad Turnforening søker sportslig leder og koordinator for breddeaktiviteten. Stillingen innebærer i hovedsak administrasjon, ledelse og koordinering av aktivitet, men også noe instruksjon i hall. Vi utlyser en 100% stilling og søker en person som brenner for breddeaktivitet og vil være med å utvikle aktiviteter og mennesker i Fredrikstad Turnforening videre!

Arbeidsoppgaver:

• Hovedansvarlig for breddeaktivitet i foreningen
• Ansvarlig for kvalitetssikring og utvikling av breddetilbudet
• Faglig ansvar for å planlegge, koordinere og gjennomføre breddeaktiviteten
• Personal- og lederansvar for breddetrenere
• Sikre faglig utvikling og kompetanseheving av ansatte
• Kommunikasjon og informasjon til medlemmer og foresatte
• Gjennomføring og ledelse av breddearrangementer og bistå andre arrangement
• Bygge en positiv kultur og bidra til et godt miljø for trenere og utøvere i Fredrikstad Turnforening

Kvalifikasjoner

• Relevant utdanning fra høyskole/universitet er ønskelig, men manglende utdanning kan kompenseres med solid erfaring.
• Godt kjennskap til turn og et engasjement for turn og breddeaktivitet
• Er trygg i lederrollen og leder gjennom samarbeid og tillit
• God kommunikasjons- og formidlingsevne på norsk
• Generell kompetanse/erfaring med de vanligste IT systemer

Kontaktperson: Inger Lise Olsen
E-post: styreleder@fredrikstadturn.no