Skip to content
Nyhet

Utlysning av konkurranser med en form for status troppsgymnastikk 2023

Utlysning av konkurranser med en form for status troppsgymnastikk 2023

Søknadsfrist: Innen utgangen av søndag 5. juni 2022.
Eventuelle søknader som kommer inn etter fristen vil ikke bli behandlet.