Skip to content
Nyhet

– Nå er tiden for å vise solidaritet

NGTF har tidligere rettet sterke fordømmelser mot den urett og de overgrep som begås mot det Ukrainske folk. Vi har appellert til våre internasjonale særforbund om å utestenge utøvere, delegater, tillitsvalgte og andre som representerer Russland og Hviterussland fra alle våre arrangementer. UEG, det europeiske turnforbundet, har vedtatt dette fullt ut, og FIG, det internasjonale turnforbundet, har langt på vei gjort det samme.

Situasjonen i Ukraina har ført til at mange millioner mennesker har måtte forlate sitt hjemland og søke tilflukt andre steder. Mange har nå også kommet til Norge.

Vårt forbund skal være inkluderende. Det betyr at alle som ønsker det, skal kunne ta del i og ha glede av alle de flotte aktivitetene som tilbys i våre 419 lag. Slik ønsker vi det skal være, selv om Ukraina er rammet av grusomme overgrep og menneskerettighetsbrudd som følge av krigshandlinger iverksatt av Russland.

Det er de ansvarlige som befinner seg i Kreml, sammen med presidenten, som står for disse overgrepene. Handlingene fordømmes av de aller fleste, også russiske og hviterussiske borgere, bosatte og utflyttede. Dessverre er det slik at enkeltmennesker i disse landene lever i et diktatur, og deres ytringer og meninger blir kneblet dersom man ytrer seg mot krigen. Dette har vi sett flere eksempler av bare den siste tiden.

Ingen fortjener å hetses

I vårt forbund og våre klubber er det mange ukrainske, hviterussiske og russiske gymnaster, trenere og tillitsvalgte. Vi får høre at enkelte utsettes for hets på grunn av sin bakgrunn, og det blir forventet at de som er fra Russland og Hviterussland tar tydelig avstand fra det som skjer i Ukraina.

Vi vil likevel oppfordre til forståelse for den vanskelige situasjonen disse menneske også opplever, og hvilket regime de selv, eller deres nærmeste, Risikerer å måtte svare for. Flere av våre egne medlemmer har fortsatt familie i hjemlandet sitt som kan stå i fare for å stå til ansvar for ytringer deres familiemedlemmer har kommet med.

Vår dypeste sympati går naturligvis til våre ukrainske venner, som lever i konstant frykt for at familie eller venner i hjemlandet skal bli rammet av det som skjer. Det er vanskelig å forstå hvordan det er ikke å vite hvor deres kjære befinner seg, og som hver dag ser bilder av at hjemlandet bombes.

– Ta vare på hverandre

Selv om vi skal gjøre det vi kan for å ta vare på de som er i vår organisasjon, er det likevel viktig at vi husker på å skille mellom kyniske beslutningstakere i Kreml og den vanlige borger.

Vi oppfordrer derfor våre idrettslag til å opprettholde det samholdet vi så sterkt ønsker skal gjøre seg gjeldende. Et samhold uavhengig av hvor man kommer fra eller hvordan man ser ut. La oss fortsette å behandle alle med respekt, og ta litt ekstra vare på dem som trenger det.

For det er veldig gledelig å se at mange ukrainere nå dukker opp i våre turnforeninger på trening. det gjøres en fantastisk innsats for at de skal få oppleve idrettsglede og samhold i en ufattelig vanskelig tid.

La oss alle gjøre det vi kan nå, for at de som tvinges til å forlate sitt hjemland for å finne en trygg base i Norge, føler seg velkommen og ivaretatt den tiden de er her. La dem få kjenne på idrettsglede og samhold i en ufattelig vanskelig tid. La dem få kjenne på solidariteten vi setter så så høyt, og som bidrar til å gjøre idretten vår så inkluderende for alle som søker opplevelser i våre lag.