Skip to content
Nyhet

Utvalgsarbeid i kretsen

Ønsker du å bidra til utvikling og tilrettelegging for aktivitet innenfor gym og turn?
Nå har du sjansen til å bli med på laget og gjøre en forskjell.

Alle som brenner for å utvikle idretten gym og turn får gjennom verv i våre utvalg god anledning til å påvirke. Kretsens størrelse mht. antall klubber og utøvere gir gode muligheter for å påvirke utvikling også på nasjonalt nivå.

Det er nå flere ledige verv i VOGTK som trenger ditt engasjement.
– Brenner du for troppsgymnastikk, bredde, gymhjul eller paraturn?
– Ønsker du å bidra innenfor utdanning og kurstilbud i kretsen?
– Er du student innenfor media og kommunikasjon, eller har du erfaring innenfor området og har lyst til å bidra? VOGTK trenger flere som kan bidra med å håndtere kretsens kanaler i sosiale medier.

Les mer om oppgaver knyttet til utvalgsarbeidet her

Vi trenger deg og din kompetanse med på laget.

Ønsker du å bidra eller har du noen spørsmål, er du velkommen til å sende e-post til styret@vogtk.no, vikenogoslogtk@gymogturn.no eller ringe på tlf. 913 87 654 (Siril U. Fossdal)