Skip to content
Nyhet

Mange nye basishaller!

I løpet av de siste 18 månedene har 19 nye basishaller blitt ferdigstilt. 

Definisjonen på Idrettens Basishall er en treningshall for turn med permanent oppmontert utstyr. Totalt er det nå 81 Idrettens Basishaller/turnhaller der apparatene står oppe permanent. Dette betyr at gymnastikk og turn er halvveis i en 25-årig anleggsstrategi som startet i 2009 og som skal ende opp med 160 basishaller i 2034.  

Idrettens Basishall er beskrevet i tre størrelser og gir inntil 4, 6 og 8 millioner kroner i spillemidler: 

  • Basishall 1 (liten basishall) på minimum 500 m2 
  • Basishall 2 (mellomstor basishall) på minimum 750 m2 
  • Turnhall (stor basishall) på minimum 1125 m2    

Ved inngangen til 2022 er det ni haller som er under bygging og flere haller som er i prosess fram mot byggestart.  

Leder i utstyr- og anleggskomiteen, Ole Ivar Folstad, uttaler at dette er en svært gledelig utvikling og gir honnør til turnforeningene / turngruppene som arbeider systematisk og godt for å realisere sine mål om nytt anlegg og en god utstyrspark.  

Her er oversikt over de nye hallene som har blitt ferdigstilt i tidsrommet juli 2020 til desember 2021. 

Haller som åpnet i andre halvår 2020: 

MOLDE I MØRE OG ROMSDAL, MELLOMSTOR BASISHALL
SKI I VIKEN OG OSLO, STOR BASISHALL
ÅLGÅRD I ROGALAND, STOR BASISHALL
HOBØL I VIKEN OG OSLO, LITEN BASISHALL
MÅLØY I VESTLAND, STOR BASISHALL
NARVIK I NORDLAND, STOR BASISHALL

Her er oversikt over hallene som er ferdigstilt i løpet av 2021: 

ÅSANE I VESTLAND, STOR BASISHALL
SOLA ARENA I ROGALAND, STOR BASISHALL
FØRDE I VESTLAND, LITEN BASISHALL
BRYNE I ROGALAND, MELLOMSTOR BASISHALL
ALVERSUND I VESTLAND, LITEN BASISHALL
STJØRDAL I TRØNDELAG, MELLOMSTOR BASISHALL
VÅGSBYGD I AGDER, STOR BASISHALL
RE I VESTFOLD OG TELEMARK, LITEN BASISHALL
BAMBLE I VESTFOLD OG TELEMARK, STOR BASISHALL
NÆRØYSUND I TRØNDELAG, MELLOMSTOR BASISHALL
FLEKKEFJORD I AGDER, MELLOMSTOR BASISHALL
HAMAR I INNLANDET, STOR BASISHALL
STRYN I VESTLAND, STOR BASISHALL

Ved spørsmål, ta kontakt med rådgiver for utstyr og anlegg i NGTF, Stig Nilssen. E-post: stig.nilssen@gymogturn.no M: 90 56 81 83.