Skip to content
Nyhet

Lagsmøte i VOGTK

NGTF har invitert klubber og kretser til å komme med innspill til handlingsplaner og overordnet strategisk plan med høringsfrist mandag 31. januar 2022. 

I den forbindelse ønsker kretsstyret å invitere alle lag i kretsen til å drøfte planene sammen med dere. 

Styret vil gå gjennom planene punkt for punkt og motta innspill fra klubbene. 
Dere kan avgi egne høringssvar, men det er viktig at kretsen får med seg innspill fra klubbene før VOGTK sender inn sitt høringssvar til NGTF. 

Møtet vil bli avholdt på Teams 18.01.22 kl. 19.00

Påmelding


Vel møtt!