Skip to content
Nyhet

2022, hilsen fra kretsleder

IKKE BRUK!

Kjære alle sammen,

Et riktig godt nytt år ønskes dere alle!

Da er året 2021 over, og vi har tatt fatt på 2022 🙂

Året startet som det sluttet, men nedstengning på grunn av Covid 19.

La oss håpe at tiltakene har den tilsiktede effekt, og treffsikkerhet slik at vi ved neste korsvei og evaluering den 14 januar igjen kan få ta fatt på veien tilbake til normalen.

Jeg vil bruke anledningen til å takke alle lag, utøvere, frivillige og ellers alle som brenner for idretten vår. Takk for at dere har ledet vår gren innen idretten stødig og godt gjennom den utfordrende tiden vi har vært igjennom.

Denne krisen har tydelig vist at idretten vår er viktig som en sosial arena, for trivsel og tilhørighet. Økningen i antallet barn og unge som sliter psykisk sier oss noe om at vi blir enda viktigere i tiden som kommer.

Kretsstyret og utvalg, og i samarbeid med alle dere vil jobbe på for å opprettholde aktivitet til det beste for våre barn, unge og voksne. Og vi håper i samarbeid med dere at vi vil klare å få tilbake noen av de som har falt fra idretten vår under pandemien.

HUSK AT DET ARBEIDET DERE GJØR ER UTROLIG VIKTIG FOR VÅRE BARN OG UNGE!

Gymnastikk og turn skaper en livslang glede, og sammen legger vi grunnlaget for trygge, åpne og spennende aktiviteter som skaper mestring.

Lykke til med planleggingen og gjennomføringen av året 2022, og vi håper og ser frem til masse flott aktivitet.

Mvh

Benedicte Næss

Leder

Vestland Gymnastikk- og turnkrets