Skip to content
Nyhet

Julehilsen fra Presidenten

Foto: NGTF

2021 er snart historie, og selv om vi fortsatt har vært preget av covid-19, har vi litt av et år å se tilbake på. Nå trer vi inn i 2022, som Regjeringen i 2018 besluttet skulle være frivillighetens år.

Dette skal jeg komme tilbake til, men først vil jeg oppsummere litt av det som har preget gym og turn i 2021.

Pandemien har gradvis sluppet taket, i hvert fall på idretten. Det har vært en ubeskrivelig glede å være til stede på flere store gymnastikk- og turnarrangementer denne høsten.

Stolt President

Jeg blir ydmyk og glad i møte med alle som engasjerer seg for våre utøvere og som har stått last og brast med utøverne gjennom en pandemi vi aldri har sett maken til. Det å se at man har klart å holde hjulene i gang, motivert til alternative løsninger, fungert som smittevernsansvarlige parallelt med å holde aktiviteten i gang, det er bare å ta av seg hatten og takke på vegne av de nær 100.000 medlemmene som utgjør gym- og turnfamilien.

Så får vi krysse fingrene, og håpe at vi slipper nye nedstengninger selv om nye mutasjoner synes å skape usikkerhet også i tiden som kommer.

Det jeg har sett i høst vitner på alle måter om at det er nedlagt en enorm innsats for å holde aktivitetene i gang og at nivået på det jeg har sett ikke står tilbake for det som var status før lockdown, snarere tvert imot.

Det er mange prestasjoner som kan fremheves, men det er kanskje særlig to gymnaster som bør nevnes.

Solide VM-resultater

Josephine Juul Møller fra Asker turn tok en sterk 37. plass i VM i Japan i oktober, en av de beste plasseringene en norsk RG-gymnast har fått i et VM. Kun Siri Kjeksrud har klart det samme. Det var også trangt nåløye for å komme seg til dette VM, så dette er en stor prestasjon av Josephine.

Dernest må Sofus Heggemsnes fra Oslo turn, som klarte å kvalifisere seg til mangekampfinalen i VM i Japan i november, trekkes frem. Det er 41 år siden vi sist klarte denne bragden. I tillegg er 23. plass det beste resultat en norsk turner har hatt i et VM i moderne tid!

Dette er bare to av mange flotte prestasjoner våre utøvere har stått for etter at idretten åpnet opp i høst.

Julie Erichsen under kvalifisering i OL Tokyo. Foto Björn Larsson Rosvall / TT/NTB

Så har selvfølgelig de fleste fått med seg at vi hadde to representanter i årets OL ved Julie Erichsen fra Fana Laksevåg og allerede nevnte Sofus Heggemsnes fra Oslo. Det at vi klarte å få både en kvinne og en mann kvalifisert for OL er også et historisk resultat for oss.

TeamGym og gymhjul i NM-veka 2022

Som mange sikkert har lagt merke til er vi nå betydelig oftere representert i landsdekkende aviser og riksdekkende tv enn vi har vært siden Paal Clasen underholdt oss for 50 år siden. For noen helger siden kunne vi blant annet glede oss over Sofus som gjest hos Anne Lindmo der han fremstod som en ypperlig representant for gym og turn.

Ikke minst budskapet om at du ikke trenger å være god tidlig for å lykkes. Dette tror jeg det er viktig for mange å høre.

Vi jobber iherdig for å få enda mer av våre flotte aktiviteter i riksdekkende medier, og vet at i 2022 vil NM TeamGym bli kringkastet av NRK under NM veka.

En annen ting vi er veldig stolt over er antall nye anlegg som bygges og ferdigstilles. I 2021 ble en ny rekord satt da hele 13 nye haller stod ferdig. Dette viser at vi er best i klassen til å få opp nye anlegg, og dette tenker jeg har sammenheng med samfunnsaktørenes forståelse av at grunnlaget legges i gym og turn.

Så på tross av pandemi har det vært mange lyspunkter og gode resultater.

På lik linje med det øvrige idretts-Norge har pandemien ført til frafall i gym og turn. Dette handler ene og alene om at det i lengre perioder ikke har vært mulig å gjennomføre treninger.

For barn har det stort sett vært mulig å tilrettelegge for treninger, men da i mindre kohorter. Disse begrensningen har ført til frafall da vi ikke har kunne tilby alle de flotte aktivitetene som gym og turn er så gode på.

På tross av frafallet vi har sett, er jeg ikke bekymret. Når vi nå kan drive aktiviteter som normalt, kommer medlemmene tilbake og ikke minst vil mange nye barn gjøre sine første ruller, piruetter og hjul under kyndig veiledning av våre dyktige trenere i det ganske land.

Den generasjonen det er vanskeligere å få tilbake er ungdommene som har mistet sine tilbud og som velger å slutte etter et altfor langt opphold. Uansett er det viktig at vi opprettholder den kvaliteten våre lag er så kjent for å ha, og sørger for at de som ønsker å drive med gym og turn får anledningen til dette.

En annen utfordring idretten står ovenfor er hvilken rolle vi skal ta i internasjonale betente problemstillinger. OL i Kina har vi hørt mye om, like mye har vi hørt om fotball-VM i Qatar. Det er økte forventninger til at idretten aktivt tar standpunkt og bidrar til å styrke menneskerettigheter og reagere mot aktører som ikke respekterer disse.

Dette er vanskelige temaer.

Da jeg som ung gutt opplevde OL i Moskva i 1980 og i Los Angeles i 1984, hadde jeg intuitive tanker om dette. Kan ikke idrett få være idrett, så kan andre ta seg av politikken? Er det ikke flott å ha en arena der alle kan treffes og konkurrere på like vilkår selv om det pågår politiske konflikter?

Men det er nok ikke så enkelt. Vi ønsker å ta avstand fra regimer som ikke respekterer menneskerettigheter eller som ikke har et rettssystem som ivaretar den enkelte borger. Er det da riktig å boikotte arrangementer i regi av denne type regimer eller er det andre virkemidler som er bedre? Kan man i større grad utøve påvirkning ved tilstedeværelse, og hvilke mandater skal de aktive utøverne da ha? Skal de skjermes, skal de fristilles fra egne standpunkter eller bør man ha bundne mandater?

Dette er svært vanskelig spørsmål å ta stilling til, men det må gjøres da samfunnet har en forventning til at idretten inntar et standpunkt i en eller annen retning. I tillegg kan jo idretten faktisk bidra til at nasjoner med liten eller ingen respekt for aksepterte menneskerettigheter lar seg påvirke i riktig retning. Så ser vi bilder fra håndball-VM der idrettsglede står i sentrum etter Norge – Iran, og minner oss på at idretten bringer oss sammen og gir oss så mye glede.

Flere i internasjonale verv

Når vi er inne på internasjonalt engasjement må vi nevne at gym og turn er sterkere representert i internasjonal gymnastikk enn noen gang tidligere. Under FIG kongressen i høst ble Lise Mandal gjenvalgt i FIG Council, mens Marie Moltubakk ble valgt som medlem av RG-komiteen i FIG.

I tillegg har vi Tom Thingvold som president i teknisk komite turn menn i EG, Heidi Marie Taksdal, visepresident i EGs Gymnastics for all-komité og Maria Sollohub, visepresident i International Wheel Gymnastics Federation. Dette innebærer at vi har muligheter for internasjonal påvirkning, og dette akter vi å utøve i tråd med de etiske prinsipper vi ønsker skal gjøre seg gjeldende også utenfor Norge.

Jeg vil avslutte med å si noe om det jeg innledet med. 2022 er frivillighetens år. Verdien av det frivillige arbeidet som utføres i Norge i løpet av et år er vurdert å utgjøre ca. 78 milliarder kroner! Det er anslått at ca. en fjerdedel av dette relateres til idretten, dvs. ca. 20 milliarder kroner.

Her er Norge unike.

Dette forstår også våre politikere, og de er naturligvis engstelige for frafall blant frivillige, ikke minst sett hen til den pandemien vi står oppe i. Det er nettopp alle dere ute i lag og kretser som er motoren i idretten og som gjør det mulig for våre nær 100.000 medlemmer å kunne oppleve mestringsfølelse, bygge relasjoner og å utvikle en god fysisk og mental helse.

Tusen takk for den uvurderlige jobben dere gjør!

Foto: NGTF
Torgeir Røinås Pedersen vet å sette pris på de som står på for å arrangere gym- og turnaktiviteter i det ganske land.

Idretten ønsker å være synlig, og hvert idrettslag oppfordres til å velge seg en dag i 2022 der man skaper oppmerksomhet rundt idrettslaget og blir ekstra synlig i nærmiljøet. Det er også mulig å søke økonomiske støtte i forbindelse med gjennomføringen av et slikt arrangement.

Frivillighetens år har en egen nettside og jeg oppfordrer alle til å ta en titt på denne. Det hadde vært utrolig stas om vi klarte å sette vårt preg på dette året slik at mange rundt i vårt fagre land fikk sett alt det flotte gym og turn har å by på!

Jeg vet dere alle har mer enn nok av oppgaver fra før, men tror dette kan være en liten boost både for frivillige og utøvere. Finn en passende dag. Sett opp et arrangement helt i tråd med det dere føler for og vis nærmiljøet og andre alt det flotte dere står for!  

Nok engang, tusen takk for innsatsen i året som er gått og en riktig god jul og et godt nytt år til dere alle!