Skip to content
Nyhet

Utøver- og trenerstipend 2022!

Vi har forlenget søknadsfristen til 16. januar!

Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets har vedtatt å lyse ut 2 stipend for 2022:

A Stipendet er på inntil kr. 15 000. Det tildeles en eller flere konkurransegymnaster kvinner eller menn som er i en landslagsgruppe.
Gymnastene må ha som mål å satse på et høyt nasjonalt eller internasjonalt nivå. Stipendet skal brukes til deltagelse i konkurranser eller samlinger.

B Stipendet er på inntil kr. 15 000. Det tildeles en eller flere trenere som ønsker å utvikle seg som trener. Primært gis det støtte til kompetansegivende kurser eks. trener 1 og trener 2.

Les mer i selve utlysningen.
Ønsker du å få tilsendt søknadsskjemaet i Word, så send en e-post til RogalandGTK@gymogturn.no