Skip to content
Nyhet

Lansering av Trygg på trening med Redd Barna!

Velkommen til Train the trainee-kurs for Trygg på trening med Redd Barna!

Vi er så glade for å kunne lansere Trygg på trening med Redd Barna i NGTF!

ET KURS SOM SKAL GJØRE KLUBBEN DIN TRYGG FOR BARN
Vet du hva du skal gjøre dersom et barn åpner seg for deg og søker hjelp? Hva kan dere som klubb gjøre for å sikre at barn er trygge på trening? Vet du hva du skal gjøre dersom du har mistanke om at et barn kan være utsatt for vold og seksuelle overgrep?

KORT OM KURSET OG HVA DU LÆRER
Trygg på trening med Redd barna er et kurs som skal gjøre klubben deres til et trygt sted for barn. Kurset gir trenere kompetanse om hva vold og seksuelle overgrep er, hva man skal gjøre hvis man er bekymret for et barn og hva man kan gjøre for å forebygge vold og seksuelle overgrep i egen
klubb. Gjennom kurset blir dere mer bevisste på etiske dilemma dere kan møte i rollen som trenere og hvordan dere kan håndtere disse situasjonene. Trygge voksne gir trygge barn.

TRAIN THE TRAINEE-KURS
I første omgang ønsker vi å invitere dere i klubbene som kunne tenke dere å holde dette kurset internt i egen klubb. Du vil få gjennomgang av kurset, bli kjent med verktøy som kjøreplan og håndboka, i tillegg opplæring innenfor de aktuelle fagområdene – og mest av alt, hvordan du kan
være en trygg voksen og klubben din et trygt sted for barna å være.

PRAKTISK INFORMASJON
Sted: Microsoft Teams, lenke blir sendt ut ved påmelding
Dag og tidspunkt: Mandag 6. desember kl. 18-20 eller tirsdag 14. desember kl. 18-20
Tidsbruk: ca. 2 timer
Påmelding: Navn, rolle og e-postadresse til maria.dalsbo@gymogturn.no
Forberedelse: bla gjennom håndboken du får tilsendt på epost ved påmelding, og ha den
tilgjengelig under kurset
Kontaktperson: Rådgiver verdiarbeid Maria Karin Dalsbø, maria.dalsbo@gymogturn.no

TAKK FOR AT DU VIL DELTA PÅ TRYGG PÅ TRENING MED REDD BARNA OG GJØRE KLUBBEN TIL ET TRYGT STED FOR BARNA Å VÆRE!