Skip to content
Nyhet

Marie Moltubakk og Lise Mandal valgt inn i FIG

NGTFs kandidater til internasjonale verv i FIG for perioden 2022-2024.

Lise Mandal ble valgt inn i FIG Council med flest stemmer blant de Europeiske kandidatene. Hun er da klar for sin tredje periode i Council.

Marie Moltubakk ble valgt inn i teknisk komite Rytmisk Gymnastikk, og gjør med det den norske innsatsen i årets FIG-valg fullkommen!

Gratulerer til begge!

FIG Council

Dette er det øverste organet i FIG mellom kongressene, og de møtes en gang hvert år. Lise har vært medlem her i to tidligere perioder, og går nå inn i sin siste periode i FIG-Council, siden man kun kan inneha samme verv i tre perioder. FIG Council er satt sammen av representanter fra alle de fem kontinentale unionene. De europeiske representantene stemmes fram av de europeiske forbundene, mens da de andre kontinentenes representanter velges av sine. Lise fikk flest stemmer blant de europeiske kandidatene

Teknisk komité Rytmisk Gymnastikk

I valget til de tekniske komiteene stemmer alle de deltagende nasjonene på alle kandidatene. Det er nødvendig å få mer enn 50% av de avgitte stemmene i første valgrunde for å kunne bli valgt. Det var ingen av kandidatene som oppnådde dette. I andre valgrunde ble Marie valgt inn med 46 stemmer!

Internasjonalt engasjement

Norges Gymnastikk- og Turnforbund har nå totalt fem internasjonale representanter, hvorav fire er innen European Gymnastics og FIG. Lise Mandal er som nevnt medlem i FIG Council, Marie Moltubakk nyvalgt inn i teknisk komite rytmisk gymnastikk, Tom Thingvold er president i teknisk komite turn menn i European Gymnastics, og Heidi Marie Taksdal er visepresident i teknisk komite Gymnastics for All i European Gymnastics. Maria Sollohub er visepresident i den internasjonale gymnastikkhjulforbundet, IRV.

FIG kongressen 2022

Kongressen i Antalya besluttet søndag at FIG-familien neste år skal samles i Norge. Visepresident Birgit Iversen presenterte den norske søknaden. Kongressen applauderte forslaget og valgte Norge og Oslofjord Convention Center som sted for neste års kongress.