Skip to content
Nyhet

Landslagsmodellen er oppdatert

Landslagssjef Henning Ottersen har nå oppdatert landslagsmodellen for troppsgymnastikk 2021-2022.
Følgende er oppdatert:

 • Erfaringer fra 2020 – ytterligere forklaring på tilfeller hvor en utøver får beskjed om å opprettholde to frittståendekoreografier under 1. selektering til nettotropp B.
 • Start filmen din med et bilde og navn på utøveren.
 • Oppdaterte vanskeelementer basert på CoP 2022.
 • Oppdatert samlingstabell med sted.
 • Søknad til rekrutteringssamling = valgfritt frittstående.
 • Landslagskoreografier må læres før kontrollsamling i partallsår, både miks og kvinne/herre.
 • Utøvere som må vise film i februar i partallsår kan velge å vise en av to landslagskoreografier.
 • Kriterier oppdater med netttoutøvernivå og filmsøknadsnivå
 • Fysiske krav tatt bort, ligger under fleksebilitetselement som nå er et vanskeelement. Henvisning til utviklingstrapp.
 • Fjernet link til “forsikring og lisenser” erstattet med se gymogturn.no.
 • Oppdatert tidsplanskisser for 2022.
 • Lagt til tabell under “prioritert rekkefølge av egenskaper ved uttak”.
 • Oppdatert organisasjonsmodell.