Skip to content
Nyhet

MRGTK Søknad om tilskudd fra kretsen 2021

Formål: Tilskuddet skal brukes som et aktivt virkemiddel i arbeidet med gjennomføring av langtidsplan for gymnastikk – og turn i Møre og Romsdal. 
 

Hensikt: Tilskuddet skal bidra til utvikling av aktivitetstilbud, kvalitetssikring og bevare mangfoldet innen gymnastikk og turn i Møre og Romsdal. 

Frister: Søknadsfrist 31.oktober. Søknader mottatt etter søknadsfrist vil ikke bli behandlet. 
Søknadene behandles umiddelbart etter fristens utløp og utbetaling av tilskuddet vil skje innen 20.desember.  

Generelle kriterier:
-Betalt kretskontingent
-Vært representert på siste kretsting(unntak vurderes for nye lag)
-Deltatt på lagsmøte i regi av kretsen
-Søkt innen fristen og lagt ved tilhørende dokumentasjon