Skip to content
Nyhet

Nytt semester = nye muligheter

Straks fylles haller og gymsaler i hver krik og krok av Norge opp med spente barn, – klare for sin første turntrening. På forbundskontoret er vi også spente – Mona Kristiansen som er en engasjert, ung og erfaren dame er klar for sin første dag som generalsekretær i NGTF 1. september.

Dere har kanskje hørt det før, men en god ting kan ikke gjentas for ofte. NGTF har vært gjennom en omfattende omorganiseringsprosess i 2019 (som ble vedtatt av Forbundsstyret) med siktemål å få til en administrasjon og en organisasjon som har god kompetanse på alle områder. Organisasjonen skal også være bedre tilpasset de utfordringene vi står overfor og de oppgaver vi er satt til å løse gjennom vedtatte planer.

Den nye administrasjonen er inndelt i fire avdelinger; organisasjon og service, kompetanse, konkurranse og bredde. Her finner du kontaktinformasjon til alle våre avdelinger: https://gymogturn.no/kontakt-oss/.

Avdelingen organisasjon og service har ansvaret for organisasjonens utadrettede arbeid overfor krets, lag og medlemmer. I denne avdelingen finnes de fleste tjenestene som støtter opp omkring aktivitetene lokalt og i kretser.

I kompetanseavdelingen finnes hovedtyngden av tjenestene knyttet til kurs og utdanning.

Konkurranseavdelingen legger til rette for konkurranseaktiviteten innen turn menn, turn kvinner, rytmisk gymnastikk, troppsgymnastikk og gymnastikkhjul.

Breddeavdelingen har ansvaret for å legge til rette for all breddeaktivitet i forbundet som utgjør største del av medlemsmassen. Avdelingen har det daglige ansvaret for blant annet oppvisningsgymnastikk, inkludering av funksjonshemmede (paraturn) og parkour.

Vi ønsker våre medlemmer hjertelig velkommen tilbake i turnhallen igjen!