Skip to content
Nyhet

10 ting du bør huske på ved planlegging av trening av barn

  • 1. Alle barn skal bli sett, inkludert og stimulert
  • 2. Barn skal føle seg trygge; De skal ønske å prøve nye ting, og ikke være redde for å feile
  • 3. Barn skal ha idrettslig og sosialt utbytte av trening
  • 4. Treningsmengde skal legges opp etter barnas utvikling og modning
  • 5. God variasjon i aktiviteten er viktig for å stimulere helhetlig utvikling
  • 6. Alle typer treningstilbud (f.eks. ekstratrening) skal være åpent og kjent for alle
  • 7. Topping, favorisering, utvelgelse, seeding skal unngås
  • 8. Tenk langsiktig og ikke kortsiktig
  • 9. Det skal oppnevnes en person i alle klubber som er ansvarlig for barneidretten
  • 10. Barnerettigheter og bestemmelser skal forankres i klubbens styre og undergrupper

For mer informasjon om barneidrettsbestemmelser gå inn på gymogturn.no.