Skip to content
Nyhet

Bente Stensrud og Pia Dangel slutter i NGTF

Bente Stensrud, sportssjef Wang Romerike

Bente Stensrud har i over 10 år vært forbundskontorets ansikt utad når det har handlet om turn kvinner. Bente har bakgrunn i selve aktiviteten og har parallelt med jobben i turnforbundet også vært trener i egen klubb og forbundsdommer.

Den glødende interessen for idretten og turn kvinner har ikke blitt mindre, men etter et år hvor hun har delt arbeidsuken mellom stilling på Wang Romerike og NGTF, så valgte Bente å gå videre på Wang Romerike. Bente forsikrer om at hun fortsatt vil være like aktiv i klubb og innen idretten, men da i nye roller.

Hennes innsats vil enda mer rettes mot å gi kommende idrettsutøvere en god utdanning samtidig med at de utvikler seg i sine idretter.

Pia Dangel har fylt opp igjen i de prosentene som Bente har vært i permisjon, og fra hjemmekontoret i Kristiansund har Pia vært en positiv og god hjelper i driften omkring turn kvinner og gymnastikkhjul sin aktivitet i dette veldig spesielle året. Pia går videre til en full stilling i klubb.

Tradisjonen tro har de to blitt takket av med blomster og en oppmerksomhet fra forbundet. Bente Stensrud mottok sin takk og oppmerksomhet ved en tidligere anledning, mens Pia deltok på komiteens siste møte før sommeren og ble takket av der.

Konstituert generalsekretær takker Pia Dangel for innsatsen i løpet av det siste året. Bente Stensrud var ikke tilstede ved anledningen.
Foto: Ann-Helen Bjørnstad