Skip to content
Nyhet

Norge søker om å arrangere Eurogym i 2024

Foto: Ernst Furuhatt
Foto: Ernst Furuhatt

Mandag 28. juni vedtok forbundsstyret i Norges Gymnastikk- og Turnforbund (NGTF) å sende inn en søknad til European Gymnastics (det europeiske turnforbundet) om å arrangere Eurogym 2024 i Bodø.

President i NGTF, Torgeir R. Pedersen sier: «Jeg tror dette er en fantastisk mulighet til å vise frem alle de flotte aktivitetene som gymnastikk og turn tilbyr både gammel og ung.

Denne gangen er det ungdom fra hele Europa som vil samles i Bodø for å sette sitt preg på byen. Bodø har fremstått som svært positive til arrangementet og virkelig gitt uttrykk for et sterkt ønske om å få dette til byen i anledning kulturhovedstad i 2024.

Dersom vi lykkes til å få arrangementet til Bodø i 2024 kommer mange ungdommer garantert til å få en opplevelse de vil ha med seg resten av livet.

Vi er spent på utfallet, men har vanskelig for å tro at noen vil kunne fremme en bedre søknad en NGTF med Bodø som kulturhovedstad og lokasjon!»

En festival for ungdom

Eurogym er et stort breddearrangement som samler ca. 5.000 ungdommer i alderen 13-18 fra hele Europa. Man trener sammen, har oppvisninger for hverandre og har det gøy med andre ungdommer. I tillegg til å ha oppvisninger, deltar alle på workshops der man får prøve nye, spennende aktiviteter.

Dersom NGTF får tildelt Eurogym, vil det være det største vi noen gang har arrangert. Visepresident Birgit Iversen er sikker på at vår erfaring fra World Gym for Life Challenge 2017 i Stokke vil gi oss en fordel når vi skal overbevise European Gymnastics om at vi har god kapasitet som vertsnasjon.

Det hele startet med at Bodø søkte om å bli europeisk kulturhovedstad i 2024, hvor Eurogym var oppgitt som et tiltak knyttet til prosjektet. 

Stort engasjement og støtte i nord

Programdirektøren i Kulturhovedstadsprosjektet Bodø-2024, Henrik Sand Dagfinrud sier: «Dette er et stort skritt videre på veien mot kulturhovedstatsåret 2024. Et fantastisk samarbeid med NGTF, og i tillegg en rekke aktører her i nord, har ført frem til en veldig flott søknad til European Gymnastics. Nå krysser vi fingrene og håper vi får fortsette å bygge videre på dette grunnlaget

I arbeidet fram mot vedtaket i forbundsstyret har arbeidsgruppen, bestående av Irina Solem (leder), Minna Børstad, Stig Nilssen, Hanne Jørgensen og Øistein Leren, arbeidet tett sammen med flere lokale aktører.

Visit Bodø og Bodø Idrettsråd har bidratt med selve arbeidet omkring søknaden, og er fantastiske samarbeidspartnere når vi nå ønsker å invitere 5.000 ungdommer til kystbyen i nord. Det er allerede gjort mye forarbeid med lokale leverandører og offentlig myndigheter, og det er ingen tvil om at Bodø legger godt til rette for et spektakulært arrangement.

Bodøidretten med Bodø Gym og Turn og B&OI turn i spissen, står klar med åpne armer for å ta i mot utøvere fra hele Europa. God støtte har vi også fra idrettskretsene og turnkretsene i Nord-Norge.

Tildelingen av Eurogym 2024 skjer senest innen utgangen av januar 2022.