Skip to content
Nyhet

TGTK Tilskuddsordninger fra kretsen

Alle som oppfyller de generelle kriteriene kan søke om tilskudd, men kretsen vil prioritere de som bidrar til økt aktivitet og som tydelig viser bruk av verdiene som er satt sentralt av forbundet. 

Det er mulig å søke tilskudd både før og etter. Søknader som sendes i forkant vil ha høyere prioritet enn søknader sendt etter avholdte tiltak/gjennomførte arrangementer. 

Det vil ikke være mulig å søke tilskudd for noe som er avholdt/gjennomført foregående år.  

Ved mangelfull søknad vil søker få informasjon om dette og ny frist for innlevering av søknad. Fristen kan ikke bryte de spesifikke fristene nevnt for de enkelte tilskudd. 
Frist for innsending av søknad er 31.oktober

Tilskuddsordninger: 

1. Tilskudd Landsfinale og Norgesfinale 

2. Tilskudd til arrangement 

3. Tilskudd til innkjøp av utstyr 

4. Tilskudd til utdanning 

5. Tilskudd til inkluderingstiltak 

6. Tilskudd til ungdomstiltak