Skip to content
Nyhet

Utlysning Kretsmesterskap 2021 Troppsgymnastikk og Gymnastikkhjul

Til klubber i Innlandet Gymnastikk- og Turnkrets

Innlandet Gymnastikk- og Turnkrets ønsker teknisk arrangør av KM i Troppsgymnastikk og Gymnastikkhjul høsten 2021. Kretsen ønsker at arrangementet blir lagt til november 2021. Tilbakemelding ønskes innen 15.06.2021 

Har du spørsmål rundt et slikt arrangement, ta kontakt med leder i Troppsutvalget eller Gymnastikkhjulutvalget: 
Josefine Andreassen: josefine.andreassen@hotmail.no
Silje Bjørgeengen: silje_b91@hotmail.com

Søknad sendes til kretsen: innlandetGTK@gymogturn.no    

Mvh
Innlandet Gymnastikk- og Turnkrets